سپاسگزار حضورتان هستیم ...

به سامانه پیام کوتاه کانون تبلیغاتی رسا نما خوش آمدید . از اینکه کانون تبلیغاتی رسا نما را برای خدمت رسانی به خود انتخاب نموده اید کمال تشکر را داشته و  امیدواریم خدمات ما در برآوردن نیازهای تبلیغاتی شما موثر بوده باشد ... با رسانما زیبـــا دیده شوید !